Řízené protlaky

 
+420 565 555 140

Bezvýkopové práce

Nabízíme Vám bezvýkopové technologie protlakem a podvrtem, která je šetrná k životnímu prostředí, šetří čas provedených prací, neomezuje dopravu a nabízí mnoho dalších kladů úspory.

 

Nabízíme protlaky řízené i neřízené

 

 

 

přejít na web protlakyhunter.cz

 

 

 

 

 

 

 

Výhody bezvýkopové technologie

 

Bezvýkopové technologie jsou charakteristické žádnými nebo minimálními zásahy do komunikací a řádově nižšími náklady

na uvedení do původního stavu, než je to u klasických výkopů.

Přesné řízení směru vrtu umožňuje vyhýbat se známým i nečekaným překážkám pod povrchem a provádět směrově složité trasy.

Provoz na komunikacích není přerušován, odpadá nutnost objížděk komunikací a život v bezprostředním okolí prováděných prací není nijak podstatně omezován.

Nepříznivé vlivy na životní prostředí jsou vyloučeny.

 

 

Protlaky realizujeme rychle – zvládáme až 300m denně.

Protlaky mohou mít délku od 8m do 350m a průměr vtahovaného potrubí od 32mm do 730mm.

Poloměr ohybu soutyčí činí 15m až 55m.

Úspěšné provedení řízených protlaků závisí na mnoha podmínkách daného případu.

Ty vaše konkrétní s vámi rádi posoudíme.

 

 

 

 

 

Naše možnosti

V oblasti bezvýkopových technologií provádíme tyto práce:

 

 

Protlaky využijete při vytváření nebo renovaci inženýrských sítí:

 

 

 

 

 

Podmínky použití bezvýkopových technologií

Úspěšné provedení podvrtu s následným zatažením potrubí je vázáno na splnění některých podmínek.

 

 

Vytyčení inženýrských sítí

Před zahájením prací je nutné, aby investor zajistil vytyčení křížených nebo souběžných inženýrských sítí s maximální možnou přesností tak, aby během vrtných prací nedošlo k jejich poškození. V případech s velkým množstvím již existujících inženýrských sítí je to podmínkou nezbytnou pro technické zvládnutí podvrtu. Neexistují-li dostatečné podklady u správců sítí, pak je možno použít geofyzikální metody určení existujících podpovrchových překážek, např. georadar. Přesnost vrtání pak umožňuje bez větších komplikací provést pokládku nového potrubí s bezpečným odstupem od stávajících souběžných i křížených inženýrských sítí.

Provedení vstupních a výstupních jam

Ve většině případů investor zajišťuje provedení vstupních a výstupních jam, což je v rámci ostatních zemních prací, které investor provádí, organizačně jednodušší a levnější. Jejich přesné umístění a rozměr je dohodnut při přípravě konkrétního prostupu a dle místních podmínek se liší. Pohybuje se v půdorysných rozměrech 1,5 x 1,5 m až 3 x 3 m pro největší průměry. Hloubka jam je z technologických důvodů obvykle 0,5 m pod požadovanou hloubku dna vtahovaného potrubí. Obecnou podmínkou je, aby vstupní jáma nebyla ve směru vrtání delší než 3,0 m. Větší rozměry vyžadují pomocnou stabilizaci vrtných tyčí tak, aby nemohlo dojít k jejich zlomení bočním rázem. Zařízení pro řízené horizontální vrtání (HDD) je na rozdíl od klasických protlaků umístěno před vstupní jámou, což na jedné straně umožňuje podstatné zmenšení této jámy, na straně druhé však vyžaduje volnou plochu pro ustavení vrtné soupravy. Ta při práci musí stát s odstupem 3 – 5 metrů od této jámy, u náročných podvrtů se značným převýšením a u velkých vrtných souprav, které používají tužší vrtné tyče i více. Délka stroje je 5,5 metrů.

Půdní podmínky

Omezujícím faktorem použití bezvýkopové technologie jsou především půdní podmínky. Pro efektivní nasazení jsou nejvhodnější hlinité půdy a jíly bez podílu kamene, komplikací přibývá v prostředí nesoudržných půd jako jsou hrubé štěrky, písky a kamenité půdy s vysokým podílem kamenné frakce. Vrty v silně kamenitých půdách, hrubých štěrcích nebo v měkčích horninách jsou prováděny pomocí speciálního vrtného nářadí upraveného pro těžké půdní podmínky, tzv. TriHawk. Vrtání v kompaktní skalní hornině vyžaduje nasazení vrtné soupravy DitchWitch JT30 AllTerrain s duálními vrtnými tyčemi a valivými dláty.

 

 

 

 

Chcete více informací?

Zavolejte nám, rádi Vám poradíme.

+420 565 555 140